UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Vodič s proudem v magnetickém poli

icon

Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na zavěšený vodič v magnetickém poli podkovového magnetu.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • podkovovitý magnet
  • vodič ve tvaru rámečku
  • stojan
  • akumulátor
  • spojovací vodiče
  • spínač

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E123_S002 Vodičem proud neprochází. Sepneme spínač.
E123_S003 Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se vodič směrem k magnetu.
E123_S004 Zaměníme póly magnetu.
E123_S005 Vodič se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
E123_S006 Změníme směr proudu procházejícího vodičem a přitom ponecháme magnet ve stejné poloze.
E123_S007 Výchylka je při změně směru proudu opačná, vychýlí se směrem od magnetu.
E123_S008 Zaměníme póly magnetu.
E123_S009 Vodič se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
 

Vysvětlení+

Dolní vodorovná část rámečku je umístěna mezi póly magnetu. Rámeček je v klidu. Když demonstrátor připojí vodič ke zdroji napětí, vodič se vychýlí. Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se vodič směrem k magnetu. Zamění-li demonstrátor póly magnetu (severní pól je nahoře), vychýlí se vodič na opačnou stranu, směrem od magnetu
 

Video experimentu+

 

Fyzikální interpretace+

Na vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla. Příčinou vzniku magnetické síly, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli, je vzájemné působení magnetického pole vodiče s proudem a magnetického pole magnetu. Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem. K určení směru magnetické síly, která působí na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli, slouží Flemingovo pravidlo levé ruky: Přiložíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
 
Kompletní experiment na portálu fyzikalni-experimenty.cz | Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 10105 shlédnutí.
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=