UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

icon

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • dva pásky alobalu
  • propojovací vodiče
  • spínač
  • akumulátor
  • stojan.

 

Postup pokusu+

E128_S001 Zapojíme vodiče tak, aby oběma protékal proud stejným směrem.
E128_S002 Sepneme spínač, vodiče se přitahují.
E128_S003 Přepojíme vodiče tak, aby oběma protékal proud různým směrem.
E128_S004 Sepneme spínač, vodiče se odpuzují.
 

Vysvětlení+

Dva rovnoběžné vodiče, kterými prochází proud, na sebe také navzájem působí prostřednictvím svých magnetických polí. Prochází-li oběma vodiči proudy stejnými směry, vodiče se navzájem přitahují. Vodiče, kterými procházejí proudy v opačných směrech, se vzájemně odpuzují.
 

Video experimentu+

 

Fyzikální interpretace+

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem. Tento vztah udává sílu, kterou působí magnetické pole na elektrický vodič protékaný elektrickým proudem. Orientace síly je dána Flemingovým pravidlem levé ruky: Položíme-li otevřenou dlaň levé ruky na vodič, kterým protéká proud, tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, odtažený palec ukazuje směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič."

Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.
 

Poznámka+

Analogicky k tomuto experimentu se definuje jedna ze sedmi základních jednotek SI, jednotka elektrického proudu ampér: Dvěma nekonečně dlouhými rovnoběžnými přímými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jednoho metru protéká stálý proud jednoho ampéru, jestliže se vodiče přitahují silou 2.10-7 N na jeden metr délky vodiče.
 
Kompletní experiment na portálu fyzikalni-experimenty.cz | Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 14163 shlédnutí.
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=