UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Magnet oscilující v cívce

icon

Magnety, vzájemně se odpuzující, oscilují v cívce a tím indukují proud.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • plastová průhledná trubka
  • malé tyčové neodymiové magnety
  • cívka
  • propojovací vodiče
  • multimetr

 

Postup pokusu+

E133_S001 Připojíme cívku k multimetru.
E133_S002 Do dutiny cívky kolmo postavíme trubku.
E133_S003 Do trubky vhodíme magnet.
E133_S004 Průchodem cívkou magnet indukuje proud, který můžeme indikovat multimetrem.
E133_S005 Vlivem opačného magnetického pole cívky je magnet vypuzen z cívky.
E133_S006 Vlivem gravitace je ale do cívky vracen -> osciluje -> pozorujeme tlumené kmitání.
E133_S007 Čím rychleji magnet osciluje, tím větší výchylku pozorujeme.
 

Vysvětlení+

Připojíme-li k cívce voltmetr a budeme-li pohybovat magnetem v blízkosti cívky, Změříme na voltmetru indukované napětí. Napětí bude kladné nebo záporné podle směru, kterým pohybujeme magnetem.
 

Video experimentu+

 

Fyzikální interpretace+

Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v nestacionárním (nestálém, měnícím se) magnetickém poli. Toto magnetické pole v cívce vytváří indukované elektrické pole, které charakterizuje indukované elektromotorické napětí. Když je k cívce připojen el. obvod, prochází jím indukovaný el. proud. Tento zákon pojednává o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického indukčního toku, což je označováno jako elektromagnetická indukce: Změnou magnetického pole v okolí cívky se v cívce indukuje el. napětí a v uzavřeném obvodu prochází indukovaný proud. Směr proudu je závislý na směru změny magnetického pole a na orientaci pólů magnetu vůči cívce.
 
Kompletní experiment na portálu fyzikalni-experimenty.cz | Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 12397 shlédnutí.
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=