UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Dynamo - stejnosměrný generátor

icon

Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.

Výukové fáze: aplikační

 

Potřebné pomůcky+

  • multimetr
  • propojovací vodiče
  • násuvné krokosvorky
  • generátor (souprava MOSEM)

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E092_S001 Zapojíme pomůcky dle toho obrázku. Na multimetru nastavíme měření napětí a rozsah do 10-20V (dle použitého dynama).
E092_S002 Při otáčení kličkou ve směru hodinových ručiček multimetr zaznamenává generované napětí, jehož velikost je úměrná rychlosti otáčení.
E092_S003 Při otáčení kličkou opačným směrem multimetr zaznamenává záporné napětí, tedy proud prochází obvodem v opačném směru.
 

Vysvětlení+

Generátor je točivý stroj na přeměnu mechanické energie na elektrickou energii. Dynamo generuje stejnosměrný proud.
 

Video experimentu+

 

Fyzikální interpretace+

Činnost dynama je rovněž založena na elektromagnetické indukci. Budicí proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru se stejnosměrné napětí odvádí kartáči na svorkovnici stroje, odkud se odebírá potřebný elektrický proud.
Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.
 

Využití v praxi+

Výroba elektrické energie, osvětlení na kole, elektrárny, ...
 

Kontrolní otázky a úkoly+

  • Jaký je rozdíl mezi alternátorem a dynamem?

 
Kompletní experiment na portálu fyzikalni-experimenty.cz | Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu

Tento experiment vložil 13.11.2011 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 16760 shlédnutí.
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=