UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND.
Systematic support of Continous Professional Development (CPD) of educators by collaboration of Faculty of Education and schools of South Moravia - EDUCOLAND.
JMK

Podstatou projektu je systém podpory trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogů v Jihomoravském kraji. Systém je založen na propojení akademické sféry Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (MU) se školským terénem, zejména MŠ, ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje. Jádrem řešení projektu je těsná vazba vybraných metodiků-učitelů (zejména z fakultních škol) jednotlivých předmětů na školách s oborovými didaktiky na Pedagogické fakultě MU. Metodici-učitelé budou provádět diagnostiku a marketing profesních potřeb pedagogů, požadavky předávat oborovým didaktikům na Pedagogické fakultě MU. Tam budou vytvářeny programy, moduly, e-learningové kurzy, studijní texty, pomůcky, které budou použity při vzdělávání pedagogů a pro následné praktické použití ve výuce. Hlavním komunikačním prostředkem bude webový interaktivní portál EDUCOLAND spravovaný Pedagogickou fakultou MU. Do praxe budou přenášeny také výsledky práce studentů, kteří tak budou navázáni na praxi. Pedagogická fakulta MU bude garantem odbornosti a kvality profesního rozvoje pedagogů a další udržitelnosti projektu v budoucnosti.

Hlavní řešitel projektu:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Institut pedagogického vývoje a inovací (IPVI)
Dr. Eva Trnová
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND
CZ.1.07/1.3.41/02.0043
OPVK
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=