UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak pracovat s výslovností v AJ na 1.stupni ZŠ?

K fonémům bych doporučila přistoupit hravou formou. Děti si s nimi mohou hrát, učit se je vyslovovat samotné a posléze ve slovech. Zvyknout si tak na to, že anglický jazyk zní odlišně. Děti si s touto odlišností mohou pohrávat, nebát se jí, užít si jí. S fonémy také mohou pracovat například na těchto webových stránkách: http://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart, anebo http://www.britishcouncil.org/parents-help-pronunciation.htm. Na našich stránkách (http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/about_us/photo-gallery/) se můžete podívat na některé výtvory studentů primární pedagogiky PdF MU. Je jich zde ovšem jen pár a každý rok studenti přijdou na další a další kreativní způsoby (například kostky, chytání rybiček, suché zipy na stromech, ....), jak výtvarně, zábavně a hlavně hravě zapracovat fonémy do výuky na prvním stupni. Tímto způsobem se tak děti mohou fonémy naučit číst, hrají si s nimi a nepovažují je za něco nereálného, abstraktního či dokonce nepříjemného. Slovníček, jak jej známe, je diskutabilní učební pomůckou. Ne všem dětem vyhovuje tento způsob kusého memorování slov. Ne všechny děti si slova potřebují zapisovat tímto způsobem. Přepisování výslovnosti (zejména bývá-li často uvedeno správně ve slovníčku v učebnici) nepovažuji za nutné a předpokládám, že některé děti by i mohlo nadměrně a zbytečně zatížit. Zároveň je ovšem třeba upozornit na to, že přepisování pomocí "náhradních" fonémů vycházejících z českého jazyka, může vést ke zkreslené představě o výslovnosti anglického jazyka a může se podílet na fixaci chybné výslovnosti, která se posléze hůře odstraňuje. Slovníček i s fonetickým přepisem – uvítají ho mj. rodiče, kteří se učí s dítětem a nikdy angličtinu nedělali nebo tvrdí, že ji úplně zapomněli. Používala bych jen ty znaky pro hlásky, které čeština nemá, tzn. „schwa“, otevřené /e/, „ th“ (dentální /s,z/) a velární /n/. Ty ostatní nejsou na 1.stupni až tak důležité, resp. ne jejich fonetický přepis. K tomu bych doporučila mini instruktáž pro rodiče, ideálně 10 min na první r
Klíčová slova: Fonémy; slovníček; fonetický přepis Předmět: Anglický jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Naděžda Vojtková Vloženo: 30.4.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=