UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

O nás

Naše zásady:
 • propojení akademické a školské sféry
 • systémový komplexní přístup při realizaci profesního rozvoje pedagogů
 • zajišťování skutečných potřeb profesního rozvoje pedagogů v terénu
 • cílené vytváření materiálů odborníky fakulty pro pedagogy v praxi
 • regionální zaměřenost
 • perspektivní dlouhodobá zaměřenost na rozvoj lidských zdrojů regionu

Účastníci a jejich potřeby:
 • cílovou skupinou jsou pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích a výchovných zařízení
 • jsou uspokojovány profesní vzdělávací potřeby pedagogů, které jsou zjišťovány a analyzovány v terénu na školách akademickými odborníky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s učiteli-metodiky z terénu
 • aktuální potřeby pro profesní rozvoj pedagogů - moderní vzdělávací a výchovné metody a techniky
 • pro co největší zapojení pedagogů je zvolen webový portálu EDUCOLAND
 • významné jsou kontaktní vzdělávací akce

Perspektivy:
 • Aktivity projektu budou v plné míře pokračovat po ukončení projektu.
 • Spolupráce mezi partnery bude zajištěna i po skončení projektu, což vyplývá ze statutu fakultních škol a školských zařízení.

Zahájení: 1. 1. 2013

Ukončení: 31. 12. 2014
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=