UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
FYZIKA - Experimenty (34 experimentů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
Interakce magnetu a cívky s proudem Interakce magnetu a cívky s proudem
Na závit s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla. Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem.
 
Magnet oscilující v cívce Magnet oscilující v cívce
Magnety, vzájemně se odpuzující, oscilují v cívce a tím indukují proud.
 
Oerstedův experiment - podélný s magnetkami Oerstedův experiment - podélný s magnetkami
Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí magnetek.
 
Oerstedův experiment - kolmý se železnými pilinami Oerstedův experiment - kolmý se železnými pilinami
Tento experiment demonstruje indukční čáry magnetického pole přímého vodiče pomocí železných pilin.
 
Elektromagnetické relé a zámek Elektromagnetické relé a zámek
Elektromagnetické relé je elektrická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané vypínače. Bylo vynalezeno v roce 1835 Josefem Henrym.
 
Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem
Jako Ampérův silový zákon je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.
 
Vzájemné silové působení dvou cívek s proudem Vzájemné silové působení dvou cívek s proudem
Podle ampérova pravidla pravidla pravé ruky se indukují na cívkách póly se stejnou orientací. Protože opačné póly magnetů (a tedy i cívek) se přitahují, cívky se přitáhnou k sobě. Jestliže připojíme cívky naopak, indukují se na cívkách stejné póly, proto se budou cívky odpuzovat.
 
Alternátor - střídavý generátor Alternátor - střídavý generátor
Alternátor je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě střídavého elektrického proudu. Jedná se tedy o střídavý elektrický generátor.
 
Závit s proudem v magnetickém poli Závit s proudem v magnetickém poli
Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na vodič se závitem v magnetickém poli podkovového magnetu.
 
Vodič s proudem v magnetickém poli Vodič s proudem v magnetickém poli
Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na zavěšený vodič v magnetickém poli podkovového magnetu.
 
Elektromagnetická levitace Elektromagnetická levitace
Tento experiment demontruje elektromagnetickou levitaci.
 
Elektrický zvonek - střídavý Elektrický zvonek - střídavý
Elektrický zvonek je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku.
 
Princip měřícího přístroje - cívka vtahující magnet Princip měřícího přístroje - cívka vtahující magnet
Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístroje vtahujícího či odpuzijícho permanentní magnet.
 
Princip měřícího přístroje - cívka s vtažným jádrem Princip měřícího přístroje - cívka s vtažným jádrem
Tento experiment demonstruje princip feromagnetického měřícího přístroje s vtažným feromafnetickým jádrem.
 
Princip měřícího přístroje - dva válečky v dutině cívky Princip měřícího přístroje - dva válečky v dutině cívky
Tento experiment demostruje princip feromagnetického měřícího přístrojes dvěma feromagnetickými válečky v dutině cívky.
 
Magnetické pole solenidu s proudem Magnetické pole solenidu s proudem
Tento experiment demonstruje magnetické pole dlouhé cívky s proudem - solenoidu.
 
Magnetické pole závitu s proudem Magnetické pole závitu s proudem
Tento experiment demonstruje magnetické pole jednoho závitu s proudem.
 
Elektromagnet Elektromagnet
Elektromagnet je druh magnetu ve kterém magnetické pole je produkováno průchodem elektrického proudu. Magnetické pole zmizí, když proud přestane procházet.
 
Tepelná vodivost - dvě tyče z různých materiálů Tepelná vodivost - dvě tyče z různých materiálů
Experiment ukazuje na různou tepelnou vodivost dvou různých kovů. Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky vést teplo.
 
Franckův - Hertzův experiment Franckův - Hertzův experiment
J. Franck a G. Hertz provedli v letech 1913-1914 sérii pokusů, v nichž prokázali v elektronových obalech atomů existenci kvantovaných energetických hladin. Svými výsledky tak potvrdili správnost nedlouho předtím formulovaného Bohrova modelu atomu vodíku nespektroskopickou metodou.
 
Skleněná harfa - výška tónu a rezonance Skleněná harfa - výška tónu a rezonance
Skleněnou harfu údajně poprvé sestavili kolem roku 1730 v jižním Německu. V polovině 18. století se začala být populární v celé Evropě a stala se běžným hudebním nástrojem.
 
Newtonův kotouč - skládání barev Newtonův kotouč - skládání barev
Rozklad světla hranolem podrobně popsal ve své knize Optica Isaac Newton, kterou vydal v roce 1686. Současně však ukázal, že jednotlivá monochromatická světla lze také skládat zpět ve světlo bílé. To lze dokázat pomocí tzv. Newtonova kotouče.
 
Model pulzního motoru V1 Model pulzního motoru V1
Fieseler Fi 103, oficiálně označována německou propagandou jako Vergeltungswaffe (V-1, česky odvetná zbraň) byla střela s plochou dráhou letu, řízená autopilotem, používaná během druhé světové války.
 
Stejnosměrný elektromotor Stejnosměrný elektromotor
Elektrický motor přeměňuje elektřinu na mechanickou energii. Ve většině případů fungují na elektromagnetickém principu. Následující experiment demonstruje stejnosměrný elektrický motor.
 
Atmosférický tlak -  Převrácená sklenice s vodou Atmosférický tlak - Převrácená sklenice s vodou
Nad námi se nachází minimálně několik kilometrů tlustá vrstva vzduchu, na který působí gravitační síla -> ve vzduchu musí vznikat „atmosferický“ tlak. Normální atmosférický tlak je 101325 Pa. Tato hodnota je překvapivě vysoká, následujícím experimentem si dokážeme, že tento tlak opravdu působí.
 
Elektromagnetická indukce Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v měnícím se magnetickém poli. Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku nestacionárního elektrického pole.
 
Homopolární motor - s hřebíkem Homopolární motor - s hřebíkem
Ná Vánoce roku 1821, Michael Faraday, chemik a fyzik britského původu vynalezl velmi zajímavý a také velmi jednoduchý stejnosměrný rotační motor, zvaný homopolární. Tento experiment demonstruje variantu s hřebíkem.
 
Homopolární motor - drátový Homopolární motor - drátový
Ná Vánoce roku 1821, Michael Faraday, chemik a fyzik britského původu vynalezl velmi zajímavý a také velmi jednoduchý stejnosměrný rotační motor, zvaný homopolární. Tento experiment demonstruje variantu s drátem.
 
Motorek z kancelářských sponek Motorek z kancelářských sponek
Návod na sestavení jednoduchého elektromotorku z pomůcek běžně dostupných v každé domácnosti. Tento experiment zjednodušeným provedením demonstruje princip elektromotoru.
 
Dynamo - stejnosměrný generátor Dynamo - stejnosměrný generátor
Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.
 
Ponořování válce - vztlaková síla Ponořování válce - vztlaková síla
Existence vztlakové síly a její působení v závislosti na objemu ponořené části tělesa.
 
Hydraulický lis Hydraulický lis
V tomto experimentu se mačkají stříkačky aby se demonstroval Pascalův zákon.
 
Model Ježka Model Ježka
Tlak je všudypřítomný. Jeho působení lze reprezentovat pomocí ježka.
 
Láhev s různě zahnutými trubičkami Láhev s různě zahnutými trubičkami
V tomto experimentu se mačká láhev aby se demonstroval Pascalův zákon.
 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=