UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Vzdělávací programy - Cvičný učitel
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100

Popis vzdělávacího programu

Název programu: Vzdělávací program pro cvičné učitele a metodiky: mentoring, reflektivní učení a komunikace ve školní třídě
Autor programu: Mgr. Blanka Pravdová
Lektoři programu:
  • Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Mgr. Blanka Pravdová
  • Mgr. Lucie Chaloupková
Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je zvýšit odborné povědomí učitelů základních a středních škol o nejnovějších poznatcích z oblasti mentoringu, reflektivního učení a komunikace ve školní třídě, podpořit potřebu učitelů reflektovat vlastní pedagogickou činnost i edukační proces, mimo jiné prostřednictvím tvorby profesního portfolia, posílit dovednosti učitelů týkající se forem kolegiálního učení, které účastníkům kurzu umožní předávat získané zkušenost dalším učitelům ve školách, připravit učitele na roli cvičných učitelů podílejících se ve spolupráci s PdF MU na přípravě budoucích učitelů, rozvinout kompetence učitelů k celoživotnímu učení, mimo jiné i prostřednictvím e-learningu.

Struktura vzdělávacího programu

1. blok (5 h v prezenční části + 5 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Aktuální problémy praktické přípravy studentů učitelství na profesi a Sebereflexe a reflexe v práci učitele  I

2. blok (5 h v prezenční části + 5 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Sebereflexe a reflexe v práci učitele II, RVP a ŠVP v práci učitele

3.blok (5 h v prezenční části + 5 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Komunikace a kázeň ve školní třídě

4.blok (8 h v prezenční části + 5 h v rámci distanční a konzultační části)

název: Mentoring jako forma kolegiální podpory

Harmonogram vzdělávacícho programu

  • 21. 3. 2014 od 8:25 do 12:35
  • 11. 4. 2014 od 8:25 do 12:35
  • 30. 5. 2014 od 8:25 do 12:35
  • 6. 6. 2014 od 8:25 do 12:35

Studijní materiály

Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=