UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Vzdělávací programy - Experimenty z chemie
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100

Popis vzdělávacího programu

Název programu: Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ
Autor programu: Mgr. Irena Plucková, Ph.D
Lektoři programu:
 • doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
 • prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
 • RNDr. Eva Trnová, Ph.D.
 • Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Anotace programu: V rámci vzdělávacího programu s názvem „Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ“ budou frekventanti tohoto vzdělávacího programu seznámeni se začleněním inovativních metod práce (IBSE – Inquiry Based Science Education) a chemických pokusů do výuky na ZŠ a SŠ. Vzdělávací program „Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ“ představí možné začlenění IBSE i chemických experimentů do vybraných témat či výukových projektů a to nejen v prvouce a přírodovědě (I. stupeň ZŠ), chemii (II. stupeň ZŠ a všechny ročníky SŠ), ale i v rámci dalších přírodovědných předmětů – fyzice, biologii a zeměpisu. Chemické experimenty představené v rámci vzdělávacího programu mají úzkou vazbu s environmentální výchovou jakožto průřezovým tématem RVP ZV. Vzdělávací program „Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ“ a jeho jednotlivé segmenty ukazují na nenahraditelnost a vysokou didaktickou hodnotu přírodovědného (chemického) experimentu jakožto jednoho ze základních vyučovacích prostředků využívaných ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů. IBSE i představované chemické experimenty mají spojitost s běžným životem a napomáhají tak žákům uplatnit znalosti z chemie a zároveň je učí správně analyzovat, interpretovat a objevovat vzájemné vazby ve všech přírodních vědách. Širší začlenění jednoduchých a bezpečných chemických experimentů a IBSE do výuky na ZŠ a SŠ napomáhá žákům k lepšímu pochopení chemického i přírodovědného učiva a vede i k zvýšení jejich přírodovědné gramotnosti. Bez efektu nezůstává ani rozšiřování kompetencí žáků a to např. kompetencí pracovních, kompetencí k řešení problémů, k učení a v neposlední řadě jsou díky chemickým pokusům a IBSE rozvíjeny i kompetence v oblasti sociální a personální, neboť žáci v rámci experimentování konzultují a argumentují různé pracovní postupy a výsledky. Pro mnohé učitele přináší jednoduché, výstižné a bezpečné chemické pokusy inovativní přístup a jsou alternativou, jak bez počítače a internetu zaujmout současnou moderní „net genaration“ žáků a studentů.

Struktura vzdělávacího programu

 1. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: IBSE a jeho možnosti ve výuce na ZŠ a SŠ

 2. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Aplikace demonstračních chemických pokusů ve výuce na ZŠ a SŠ

 3. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Žákovské pokusy v moderní výuce chemie

 4. blok (3 h v prezenční části + 7 h v rámci distanční a konzultační části)
  název: Přírodovědné experimenty s environmentálními kontexty

Harmonogram vzdělávacícho programu

 • 23.9.2013 ve 14:00 workshop „Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ“
 • 27.11.2013 ve 14:00 workshop „Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně“
 • 8. 1. 2014 ve 14:00 workshop "Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně (II)"
 • 24. 6. 2014 ve 14:00 závěrečný workshop "Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně (III)"

Studijní materiály

 doc Žákovský pokus - urči vlastnosti látek

ppt Pracovní list - urči neznámou látku

ppt Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

Přihláška

doc Potvrzení účasti na semináři - listopad 2013
pdf Letáček seminář - listopad 2013
doc Přihláška na seminář - září 2013
pdf Letáček seminář - září 2013

Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=