UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Fyzika - Kurzy (2 kurzů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ
Kurz "Jednoduché fyzikální experimenty" je seznámení učitelů ZŠ s přípravou a provedením jednodušších experimentů v přírodních vědách. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby podpořily potřebu učitelů reflektovat vlastní pedagogickou činnost i edukační proces a posílily dovednosti učitelů v oblasti experimentálního učení, které účastníkům kurzu umožní předávat získané zkušenost dalším učitelům ve školách. Kurz si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů ZŠ v roli učitele přírodních věd podílejících se ve spolupráci s PdF MU na přípravě budoucích učitelů. Prostřednictvím e-learningu prohlubuje i kompetence k celoživotnímu učení.
 
Jak motivovat žáky v přírodovědných předmětech? Jak motivovat žáky v přírodovědných předmětech?

Účastníci jsou vedeni k rozvoji vědomostí, porozumění, výukových a diagnostických dovedností poznávacího motivování žáků a studentů v přírodovědném vzdělávání. Zejména k získání klíčových teoretických a praktických vědomostí a porozumění poznávacího motivování žáků a studentů v přírodovědném vzdělávání a osvojení profesních dovedností jak aktivizovat žáky a studenty v přírodovědném vzdělávání poznávacím motivováním.

 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=