UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Řešitelský tým

RNDr. Eva Trnová, Ph.D. - hlavní manažer projektu
Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. - projektový manažer
Mgr. Petr Novák, Ph.D. - garant klíčových aktivit
Bc. David Erbes - finanční manažer
Mgr. Jan Krejčí - programátor – správce ICT
Gabriela Hložková - administrátor


Autor/lektor výukového modulu a e-lear. kurzu
Mgr. Irena Budínova,Ph.D. - matematika
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. - přírodopis
Mgr. Naděžda Vojtková - anglický jazyk
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. - němčina
PhDr. Simona Koryčánková, Ph.D. - ruský jazyk
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. - francouzský jazyk
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. - český jazyk
PhDr.Mgr. Radim Štěrba, Dis. - občanská výchova
PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. - výtvarná výchova
PhDr. Blanka Knopová, Ph.D. - hudební výchova
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. - dějepis
Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - zeměpis
Mgr. Martin Kučera- informační a technická výchova
PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. - výchova ke zdraví


Autor/lektor výukového programu
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. - vzdělávací program Experimenty z chemie
PhDr. Zora Syslová, Ph.D. - vzdělávací program Mentoring v mateřské škole
Mgr. Ladislav Dvořák - vzdělávací program Experimenty z fyziky
Mgr. Blanka Pravdová - vzdělávací program Cvičný učitel


Metodici
Mgr. Monika Dušová
Mgr. Naděžda Kopecká
Mgr. Petra Vrbová
Mgr. Michaela Jedličková
Mgr. Hana Tesařová
Mgr. Helena Janková
Mgr. Alena Jemelková
RNDr. Jarmila Bavlnková
Mgr. Roman Tlustoš
Mgr. Alena Nedomová
Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.
Mgr. Dagmar Mlýnková
PaedDr. Jarmila Brnická
PaedDr. Libuše Sekaninová
Mgr. Jana Hrubá
Mgr. Eva Křížková
Mgr. Grigorij Svoboda
Mgr. Jaroslava Pumprlová
Mgr. Zuzana Bittnerová
Mgr. Michaela Petrů
Mgr. Jiří Novotný
Mgr. Irena Drábková
Mgr. Hana Nová
Mgr. Štěpán Vystrčil
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=