UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Technická a informační výchova - Archiv (26 dokumentů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
NÁZEV DOKUMENTUAUTORVLOŽENO
pdf Vytváření WWW stránek Pavel Satrapa 14.5.2006
pdf Alternativní hodnocení praktických činností technického charakteru a informatiky Vladimír Hora 17.5.2006
pdf Digitální technologie a technika Martin Dosedla 15.11.2006
pdf Softwarové aplikace Martin Dosedla 15.11.2006
pdf Zhodnocení návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) Tomáš Pitner 29.12.2006
pdf Učebnice v tištěné nebo elektronické formě? Josef Prokeš 31.12.2006
pdf Digitalizace ve výuce elektroniky na druhém stupni základní školy Josef Pecina 24.5.2006
pdf Člověk a svět práce - práce s technickými materiály a průřezová témata Zdeněk Friedmann 24.5.2006
pdf Exkurze jako specifická forma výuky Zdeněk Friedmann 12.6.2006
pdf Slovní hodnocení praktických činností technického charakteru Zdeněk Friedmann 14.6.2006
pdf Jak volit tématické okruhy a kdo to bude učit Zdeněk Friedmann 14.6.2006
pdf Technická centra Zdeněk Friedmann 15.12.2006
pdf Aktivizující metody v technickém vzdělávání na druhém stupni ZŠ Pavel Pecina 27.12.2006
pdf Elektrotechnické stavebnice ve výuce praktických činností na 2. stupni ZŠ Pavel Pecina 27.12.2006
pdf Praktické činnosti - výrobky pro chlapce Karel Horbas 12.9.2006
pdf Praktické činnosti - výrobky pro dívky Marie Horbasová 12.9.2006
pdf Práce se dřevem, kovy a plasty Karel Horbas 23.2.2007
pdf Využití distančních studijních opor v prezenční výuce Jiří Hrbáček 17.12.2006
pdf Studium učitelství pro střední školy na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Jaroslav Pelikán 27.12.2006
pdf Význam subjektivního hodnocení kvality výuky, práce učitele a úrovně studijních opor Jiří Hrbáček 1.1.2007
pdf Užitečné nástroje pro tvorbu distančních výukových opor Jiří Hrbáček 1.1.2007
pdf Možnost použití Flash interaktivních animací ve Wordu a PowerPointu Jiří Hrbáček 20.1.2007
pdf Implementace dopravní výchovy do učiva ZŠ Mojmír Stojan 12.6.2006
pdf Nové prvky v metodické práci učitele odborného výcviku na SOU Miroslav Čadílek, Pavel Konupčík 11.6.2006
pdf Audiovizuální pomůcky a prezentace PC s dataprojektorem na ZŠ Pavel Konupčík 12.6.2006
pdf Problémy audiovizuální edukace Patrik Vacek 18.12.2006
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=