UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Více o projektu

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

1. Vytvoření webového interaktivního portálu EDUCOLAND:

Jako hlavní komunikačně-informační prostředek pro prezentování a sdělování informací bude vytvořen webový interaktivní portál s názvem EDUCOLAND.

2. Realizace vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky v rámci trvalého profesního rozvoje:

Dle marketingové analýzy potřeb pedagogů v praxi budou vytvořeny základní vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání PdF.

3.Tvorba vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky v rámci trvalého profesního rozvoje:

Dle marketingové analýzy potřeb pedagogů v praxi budou vytvořeny vzdělávací moduly ve všech výukových všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, technická a informační výchova, český jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, výtvarná a hudební výchova). Půjde minimálně o 14 vzdělávacích modulů.

4. Tvorba e-learningových kurzů ke vzdělávacím modulům pro pedagogické pracovníky v rámci trvalého profesního rozvoje:

Ke všem vzdělávacím modulům ve všech výukových všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, technická a informační výchova, český jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, výtvarná a hudební výchova) budou vytvořeny e-learningové kurzy. Půjde minimálně o 14 e-learningových kurzů.

Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=