UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Mateřská škola a první stupeň ZŠ - Kurzy (1 kurzů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
Mentoring v mateřské škole Mentoring v mateřské škole

V rámci vzdělávacího programu s názvem „Mentoring v mateřské škole“ budou frekventantky tohoto vzdělávacího programu seznámeny s novými metodami a formami práce v mateřské škole směřujícími k individualizaci předškolního vzdělávání. Vzdělávací program představí mentoring jako formu podpory rozvoje studentů oboru Učitelství pro mateřské školy, ale také jako podporu rozvoje učitelů fakultních mateřských škol.

Mentoring má úzkou vazbu na podporu sebereflektivních dovedností a tím také na podporu zkvalitňování vzdělávání práce v mateřských školách. Součástí vzdělávacího programu bude práce s videonahrávkami, které napomáhají v uvědomování si pozitivních, ale i méně efektivních momentů ve vzdělávací práci učitele mateřské školy a jeho vlivu na rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte. Právě uvědomění si těchto fragmentů vzdělávací práce pomáhá učiteli poznávat dopady svých přístupů a svého jednání na utvářející se sebepojetí dítěte a jeho osobnost.

 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=