UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Německý jazyk a literatura - Kurzy (1 kurzů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
Mnohojazyčnost a didaktika třetího jazyka Mnohojazyčnost a didaktika třetího jazyka

V současné době je přirozené, že lidé v různé míře ovládají více jazyků. Všichni cestujeme a stěhujeme se, v zemích žijí často různé jazykové a etnické menšiny, jejichž mateřský jazyk je jiný než je jazyk země, ve které žijí. Mluvíme v této souvislosti s mnohojazyčností jak na individuální úrovni, tak také na úrovni společnosti. Kromě této přirozené mnohojazyčnosti je dosažení mnohojazyčnosti u všech občanů Evropy také jedním z prioritních vzdělávacích cílů. Evropská komise v roce 2006 vydala doporučení, aby každý občan Evropa ovládal na různé úrovni kromě své mateřštiny další dva jazyky. Prvním cizím jazykem, který se Evropané ve škole učí, je většinou angličtina, druhým cizím jazykem by měl být nějaký kontaktní jazyk nebo jazyk sousedů. Pro Čechy je takovým jazykem němčina. Pro výuku dalších cizích jazyků vznikla specifická didaktik, nazývaná didaktika třetího jazyka.

 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=