UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Český jazyk a literatura - Kurzy (1 kurzů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
SOUČASNÍ AUTOŘI ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČASNÍ AUTOŘI ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kurz v deseti lekcích podrobně představuje devět současných autorů píšících pro děti a mládež, jednotlivé výkladové texty obsahují kromě základních biografických údajů také komentovaný přehled tvorby daného autora. Úvodní lekce je obecnějším exkurzem do současné dětské literatury, v němž je zmíněna i řada dalších autorských osobností, jimž nejsou věnovány samostatné medailony.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tendencemi v současné literatuře pro mládež a vybranými autory. A to jak formou výkladových textů a kontrolních testů k nim, tak formou zvláštních čtenářských úkolů, jejichž smyslem je, aby se účastníci kurzu seznámili vždy s jednou knihou u každého z autorů. Po splnění toho úkolu, který jim má mj. poskytnout možnou inspiraci pro doporučování knih žákům, je možné si vyzkoušet zodpovědět kontrolní otázky, které se týkají především základního obsahu knih.

(Po dílčích úpravách by lekce kurzu mohly být využity i pro práci se žáky adekvátního věku.)

 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=