UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN
Biologie a geologie - Kurzy (1 kurzů)
FILTR: ZÁZNAMU NA STRÁNCE: 25 50 100
Poznáváme nejběžnější dřeviny Poznáváme nejběžnější dřeviny

ANOTACE KURZU

Kurz "Poznáváme nejběžnější dřeviny" seznamuje s šedesáti taxony dřevin. Výběr konkrétních taxonů byl uskutečněn na základě analýzy učebnic přírodopisu pro základní školy. Prezentované taxony tedy představují ty, které jsou v učebnicích přírodopisu zmiňovány nejčastěji. Kurz by tedy měl účastníkům z řadu učitelů základních škol nejen ilustrovat poznávací znaky konkrétních dřevinných taxonů, ale také podat jejich stručnou charakteristiku.  

Kurz je rozdělen na devět lekcí. V prvních osmi jsou účastníci seznámeni s několika dřevinnými taxony patřícími do jedné či více čeledí. Součástí každé z těchto lekcí jsou i kontrolní otázky a úkoly. Poslední závěrečná lekce je zaměřena na praktické procvičení dovednosti poznávat vybrané dřevinné taxony. Své dovednosti účastníci otestují na stránkách Botanické fotogalerie. 

 
Aktuální stránka:1 Počet stránek:1 < 1 2 3 >
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=