UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Ráda bych se zasloužila o rozšíření CLIL na prvním stupni naší školy.

CLIL, na rozdíl od jiných inovací uplatňovaných ve výuce, vyžaduje úzkou spolupráci učitelů v rámci školy i mezi jednotlivými školami. Pokud se rozhodnete pracovat s CLILem na 1. stupni ZŠ, je dobré nejdříve oslovit kolegy na pracovišti (učitele 1.stupně ZŠ), vysvětlit jim, co je to CLIL a jak se dá na prvním stupni využívat a jak využití CLILu přispěje k celkovému rozvoji žáků. O vhodnosti a výhodnosti využití CLILu by měli být přesvědčeni nejen učitelé, ale i vedení školy. Teprve potom by bylo dobré představit novou metodu rodičům a žákům. Děti na prvním stupni budou s největší pravděpodobností reagovat na změnu pozitivně, pokud jim učitelé zajistí bezpečné pracovní klima třídy, v němž je dovoleno experimentovat a dělat chyby. Učitelé by měli být schopni používat široký repertoár podpůrných technik (scaffolding), které pomáhají, jak s osvojováním obsahu předmětu, tak jazyka. Platí zde, že méně je více a že učitelé musí postupovat pomalu a s uvážením. Musí brát v úvahu specifika svých žáků, ale i svá. Nabízím příručku, která vznikla v rámci jednoho evropského projektu a která kromě principů a příkladů prvních kroků na různých školách obsahuje i praktické ukázky z výuky. V projektu byly tři základní školy a na všech těchto školách se CLIL praktikoval na prvním stupni. http://www.vys-edu.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600139&id_dokumenty=3987 Další informace ohledně vzdělávání v oblasti CLIL – Britská rada nabízí online kurz CLIL Essentials Online (informace o možnostech zúčastnit se kurzu můžete získat u Stasa.Zavitkovska@britishcouncil.cz) V příštím školním roce bude přístupný nový online kurz určený k samostudiu na portálu www.educoland.muni.cz Další informace o CLILu můžete získat i v příručce, která je sice zaměřena na 2. stupeň ZŠ, ale mnohé principy jsou platné pro všechny úrovně a věkové skupiny. http://clil.nuv.cz/ Doporučovala bych postupovat formou společné tvorby materiálů, např. zpočátku se zaměřit jen na jazykové sprchy, postupně rozšiřovat na části projektových dnů, potom n

Klíčová slova: CLIL, 1. stupeň ZŠ, materiály, podmínky Předmět: Anglický jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Naděžda Vojtková Vloženo: 30.4.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=