UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Co znamená pojem

Termín "zvláštní ochrana organismů" je v Zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) vymezen "ochranou vzácných nebo ohrožených druhů, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení".

Tyto druhy rostlin a živočichů jsou pak označovány jako "zvláště chráněné". Jejich výčet a příslušnost ke kategorii ochrany (kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený) jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k Zákonu o ochrany přírody a krajiny (vyhláška 395/199 Sb.).

Širší souvislosti a příklady konkrétních zvláště chráněných organismů naleznete v prezentaci Ochrana přírody a krajiny v České republice: obecná a zvláštní ochrana organismů zveřejěnné v sekci "Novinky z oboru".

Klíčová slova: zvláštní ochrana organismů, kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený Předmět: Biologie a geologie Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 5.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=