UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jaký je rozdíl mezi stupněm ochrany a stupněm ohrožení organismů?

Termín "stupeň (někdy také status) ochrany" se v České republice používá v souvislosti s vyjádřením ohrožení zvláště chráněných druhů organismů ve smyslu zákona č. 114 /1992 Sb. přičemž se rozlišují se tři kategorie: kriticky ohrožený (KO), silně ohrožený (SO) a ohrožený (O). 

Termín "stupeň ohrožení" vyjadřuje pravděpodobnost vyhynutí nebo vyhubení druhů. Pro vyjádření se používají kategorie dle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN, International Union for Conservation of Nature), případně jejich modifikace.

IUCN rozlišuje tyto kategorie: 1. vyhynulý (Extinct, EX), 2. vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild, EW), 3. kriticky ohrožený (Critically Endangered, CR), 4. ohrožený druh (Endangered, EN), 5. zranitelný (Vulnerable, VU), 6. téměř ohrožený (Near Threatened, NT), 7. málo dotčený (Least Concern, LC), 8.  chybí údaje (Data Deficient, DD), 9. nevyhodnocený (Not Evaluated, NE).

Údaje o stupni ohrožení organismů žijících na území České republiky lze najít v tzv. Červených seznamech. V nich jsou používány modifikované kategorie ohrožení dle IUCN.

Podrobnější informace o Červených seznamech najdete v sekci Novinky z oboru v prezentaci Ochrana přírody a krajiny v ČR: obecná a zvláštní ochrana organismů.

Klíčová slova: stupeň ochrany, stupeň ohrožení, Zákon o ochraně přírody a krajiny, IUCN Předmět: Biologie a geologie Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 5.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=