UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Květ a květenství: pracovní list

Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vložil: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 2.9.2014 Předmět: Biologie a geologie Kategorie: Výměna zkušeností Typ dokumentu: pdf Jazyk dokumentu: Čeština Klíčová slova: rostlinné orgány, květ, květenství, krytosemenné rostliny, květní obaly, okvětí, jednopohlavný květ, oboupohlavný květ
Velikost: 3.39 MB Zobrazeno: 4958x Staženo: 5124x

Pracovní list na téma květ a květenství je určen žákům sedmých ročníků základních škol a studentům nižšího stupně víceletých gymnázií. Tento soubor učebních úloh byl navržen zejména k procvičení a upevnění učiva o květu a květenství. Vedle fixace poznatků slouží také k aplikaci teoretických znalostí do praxe. Pro použití pracovního listu jako celku bylo počítáno s časovou dotací dvě hodiny. Pro uplatnění v různých fázích výuky do něj byly zahrnuty i úlohy motivačního charakteru. Pracovní list může sloužit i jako zásobník námětů na úlohy, které budou žákům předkládány samostatně dle jejich aktuálních potřeb.

Většina úloh je založena na pozorování, dále se uplatňuje i práce s literaturou. Poznatky získané vlastním pozorováním, případně studiem literatury, jsou následně uváděny do širšího kontextu. Žák tak během řešení učebních úloh rozvíjí řadu svých dovedností (například kreslit, popisovat, porovnávat a  formulovat závěr).

Pro výuku přírodopisu a biologie jsou jako hlavní výukové metody doporučovány pozorování a pokus. Práce se skutečnými přírodninami je však limitována několika faktory jako je například dostupnost živých přírodnin v době, kdy je učivo probíráno nebo zajištění jejich dostatečného počtu. Z těchto důvodů byl do pracovního listu zařazen fotografický doprovod umožňující alespoň zprostředkované pozorování přírodnin. 

Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=