UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Prahory a starohory: pracovní list

Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vložil: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 22.12.2014 Předmět: Biologie a geologie Kategorie: Výměna zkušeností Typ dokumentu: pdf Jazyk dokumentu: Čeština Klíčová slova: prahory, archaikum, starohory, proterozoikum, geologické období, prvotní atmosféra, druhotná atmosféra, prokaryota, eukaryota
Velikost: 882 kB Zobrazeno: 3609x Staženo: 5222x

Pracovní list na téma Prahory a starohory je koncipován jako podpůrný materiál pro procvičení pojmů a poznatků z rané historie planety Země a to jak na základní škole, tak na víceletých gymnáziích.  Vedle klíčových události prahor a starohor je pozornost soustředěna také na pochopení principu členění historie planety Země na předgeologické a vlastní geologické období včetně dílčích období.

Učební úlohy v pracovním listu jsou formulovány heterogenně nejen z hlediska zadání, ale také z hlediska přístupu k řešení. Kromě úloh ověřujících zapamatování poznatků, jsou do něj zařazeny také úlohy vyžadující pochopení nebo aplikaci poznatků. 

Téma pracovního listu nabízí  prostor pro rozvoj mezipředmětových vztahů. Tohoto potenciálu bylo využito v úloze 3 (mezipředmětový vztah přírodopisu a matematiky), v úloze 4 (mezipředmětový vztah přírodopisu a  zeměpisu) a úloze 6 (mezipředmětový vztah přírodopisu a  chemie) .

Pomocí úloh 4 a 7 by měly být rozvíjeny klíčové kompetence žáků, přičemž v úloze 4 jsou to komunikativní dovednosti a v úloze 7 a kompetence k učení. 

Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=