UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Prvohory: pracovní list

Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vložil: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 22.12.2014 Předmět: Biologie a geologie Kategorie: Výměna zkušeností Typ dokumentu: pdf Jazyk dokumentu: Čeština Klíčová slova: geologické období, prvohory, paleozoikum, kaledonské vrásnění, hercynské vrásnění, bezobratlí, nahosemenné rostliny
Velikost: 2 MB Zobrazeno: 3594x Staženo: 3565x

Pracovní list představuje soubor osmi učebních úloh určených k procvičení učiva z neživé přírody konkrétně učiva o prvohorách. List byl koncipován pro žáky základních škol, lze je však využít i při výuce na gymnáziích.

Jednotlivé úlohy jsou, vedle vymezení pojmu prvohory, zaměřeny na pochopení stěžejních procesů a jevů, které během prvohor nastaly.  Zdůrazněny jsou klíčové skupiny rostlin a živočichů a to včetně, pro Českou republiku významných, trilobitů. Zmíněn je rovněž pojem Burgessova fauna a to v podobě úlohy, při jejímž řešení žáci informace sami vyhledávají v literatuře nebo internetu, čímž posilují své kompetence k učení.

Jednotlivé učební úlohy jsou formulovány heterogenně, vedle otevřených úloh, jsou zastoupeny i uzavřené úlohy různých typů (uspořádací a přiřazovací).

Téma prvohor přesahuje obsah vzdělávacího oboru přírodopis a tudíž nabízí prostor pro rozvoj mezipředmětových vztahů. V pracovním listu je rozvíjen zejména vztah přírodopisu se zeměpisem a také přírodopisu s matematikou.

Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=