UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Třetihory:pracovní list

Autor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vložil: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. Vloženo: 22.12.2014 Předmět: Biologie a geologie Kategorie: Výměna zkušeností Typ dokumentu: pdf Jazyk dokumentu: Čeština Klíčová slova: třetihory, terciér, paleogén, neogén, savci, alpinské vrásnění
Velikost: 2.42 MB Zobrazeno: 2866x Staženo: 4575x

Pracovní list na téma Třetihory byl vytvořen jako podpůrný materiál pro učitele přírodopisu a zeměpisu na základní školách a víceletých gymnáziích. Tento soubor devíti učebních úloh by měl sloužit k procvičení pojmů a poznatků souvisejících s vývojem planety Země ve třetihorách. Jednotlivé úlohy v pracovním listu jsou zamřeny na vymezení třetihor vůči ostatních geologickým obdobím, hlavní události třetihor, změny ve složení flóry a fauny oproti druhohorám a výskyt třetihorních hornin na území České republiky.

Z hlediska formulace učebních úloh převažují otevřené úlohy, a to zejména doplňovací. Z učebních úloh s uzavřenou odpovědí jsou zastoupeny přiřazovací a dichotomické úlohy.  Kromě úloh ověřujících zapamatování poznatků, jsou do pracovního listu zařazeny také úlohy vyžadující pochopení nebo aplikaci poznatků. 

V rámci posílení mezipředmětových vazeb jsou v pracovním listu obsaženy učební úlohy, jak s přesahem do zeměpisu (1, 3, 4 a 8), tak do matematiky (úloha 2). 

Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=