UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

V čem se často chybuje ve spojení číslovek a podstatných jmen?

Odpovím jedním příkladem z praxe. Studentům byl zadán tento úkol: Jsou v následující větě všechny tvary slov správné? Návštěvníci se snažili uniknout dvěmi postranními dveřmi. Téměř všichni opravili  hyperkorektní tvar číslovky dvěmi na kodifikovaný dvěma, ale řešení přesto není správné. Podstatná jména pomnožná, v našem případě dveře (dveřmi) mají pouze tvary množného čísla, tj. ty dveře, kalhoty, varhany, narozeniny, prázdniny aj. To znamená, že prostý počet nemohou vyjádřit číslovkou základní (dvě dveře), ale vyjadřují jej číslovkou souborovou (označující počet souborů a odpovídající na otázku kolikery) –  dvoje dveře. Číslovky souborové mají v 1. a 4. pádě tvary jmenné (dvoje), ale v ostatních pádech mají skloňování složené, tj. v našem případě jako přídavné jméno jarní: 2. a 6. pád dvojích (jarních), 3. pád dvojím (jarním), 7. pád dvojími (jarními). Správné řešení úkolu tedy bylo: Návštěvníci se snažili uniknout dvojími postranními dveřmi. Stejně: Muž hrál na dvojích varhanách současně. Na dovolenou jsem jela vybavena trojími letními šaty.

Odpovídala: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Klíčová slova: číslovky, pomnožná podstatná jména Předmět: Český jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vloženo: 11.6.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=