UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak objektivně hodnotit ústní a písemný projev žáků?

Při hodnocení porozumění ústnímu či písemnému textu se může učitel spolehnout na bodový systém, kdy žáci odpovídají na jednotlivé otázky spojené s daným dokumentem. Mnohem složitější je stanovit kriteria při evaluaci ústního či písemného projevu, kdy hodnotíme různé aspekty komunikační kompetence. Zde bude vždy záležet na typu produkce.  Například při psaní dopisu jsou hodnoceny nejen aspekty lingvistické (gramatika, slovní zásoba, pravopis), ale také sociokulturní a pragmatické (náležitosti dopisu, použité výrazy, aj.). Příprava bodového hodnocení je tedy mnohem náročnější, protože musí být pro žáky srozumitelné. Velmi dobře je žáky přijímáno například formativní hodnocení pomocí terče, který učitel rozdělí na úseky, přičemž každá výseč představuje jedno hodnotící kritérium.  Pokud má žák v nějaké oblasti problémy, učitel vybarvuje oblast představující toto kritérium. Čím větší jsou žákovy nedostatky v dané oblastí, tím dále je barva od středu terče. Žáci si tak mohou i bez známkování uvědomit, kde jsou jejich slabiny.

Klíčová slova: kriteriální hodnocení, ústní projev, písemný projev Předmět: Francouzský jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. Vloženo: 12.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=