UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak správně používat fotokopie?

V dnešní době tvoří fotokopie z knih, novin a časopisů přirozenou součást učebních pomůcek. To platí zvláště ve výuce jazyků, kde je vhodné často zařazovat aktuální autentický materiál.  Jako učitel hrajete důležitou roli v předávání hodnot naší společnosti. Mezi tyto hodnoty patří rovněž autorská práva. Je tedy vaší povinností je respektovat. Proto než rozdáte žákům samotné fotokopie, je důležité dodržovat dvě hlavní zásady. Kopírovat můžete pouze úryvky z publikací (je zakázáno kopírovat kompletní dílo) a ke kopii vždy připište bibliografické údaje. Důležitost citací zdrojů platí samozřejmě rovněž pro autentický audio či video materiál, který užíváte pro zpestření vaší výuky.

Klíčová slova: fotokopie, autentický materiál, autorská práva Předmět: Francouzský jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. Vloženo: 12.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=