UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Závit s proudem v magnetickém poli

icon

Tento experiment demonstruje Lorentzovu sílu, působící na vodič se závitem v magnetickém poli podkovového magnetu.

Výukové fáze: motivační

 

Potřebné pomůcky+

  • podkovovitý magnet
  • vodič se závitem
  • stojan
  • akumulátor
  • spojovací vodiče
  • spínač

 

Schéma experimentu+

 

Postup pokusu+

E124_S002 Závitem proud neprochází. Sepneme spínač.
E124_S003 Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se závit směrem k magnetu.
E124_S004 Zaměníme póly magnetu
E124_S005 Závit se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
E124_S006 Změníme směr proudu procházejícího závitem a přitom ponecháme magnet ve stejné poloze
E124_S007 Výchylka je při změně směru proudu opačná, vychýlí se směrem od magnetu.
E124_S009 Zaměníme póly magnetu
E124_S008 Závit se vychýlí na opačnou stranu, směrem od magnetu.
 

Vysvětlení+

Dolní část závitu je umístěna mezi póly magnetu. Rámeček je v klidu. Když demonstrátor připojí vodič ke zdroji napětí, vodič se vychýlí. Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se závit směrem k magnetu. Zamění-li demonstrátor póly magnetu (severní pól je nahoře), vychýlí se závit na opačnou stranu, směrem od magnetu
 

Video experimentu+

 

Fyzikální interpretace+

Na vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla. Příčinou vzniku magnetické síly, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli, je vzájemné působení magnetického pole vodiče s proudem a magnetického pole magnetu. Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem. K určení směru magnetické síly, která působí na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli, slouží Flemingovo pravidlo levé ruky: Přiložíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
 
Kompletní experiment na portálu fyzikalni-experimenty.cz | Stáhnout jako HDV videoklip | Stáhnout kartu experimentu

Tento experiment vložil 14.4.2012 uživatel Jan Krejčí a od té doby má 7222 shlédnutí.
.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=