UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jaké mezipředmětové vazby s mediální výchovou lze využít v dějepisné výuce?

Nejedná se pouze o velmi žádoucí uplatnění médií při rozvíjení historického myšlení žáků. Rovnocennou roli mohou zmíněné  vazby sehrát také při pochopení historického rozměru současnosti. Ať už mají taková média v podobě původního historického pramene (odlišená podle smyslového vnímání na textová : jako  dobové noviny, deníky nebo obrazová – historická karikatura, fotografie, plakát, poštovní  známka, auditivní - uložená např. v rozhlasových archivech  i audiovizuální  od hraného filmu k dokumentárnímu záběru)  přispívat zejména k receptivním činnostem – popisu, rozboru a výkladu, poslouží žákovi výsledek rovněž k orientaci v současném světě. Protože historická i současná média byla a mohou být zneužita k manipulaci veřejného mínění i propagandě , anebo rozšíření nového  média vždy  zásadním způsobem ovlivnilo chování dobové společnosti , jsou informace o těchto skutečnostech důležitým zdrojem poučení pro přítomnost.

Klíčová slova: mezipředmětové vazby; mediální výchova; dějepisná výuka; Předmět: Historie Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Vloženo: 11.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=