UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Kde najdu konkrétněji formulované očekávané výstupy k průřezovému tématu Mediální výchova (RVP ZŠ)?

     Aby bylo možné přesněji určit cíle vycházející z učiva Mediální výchovy vymezeného v RVP ZŠ v tematických okruzích, zpracoval VÚP (NÚV) v r. 2011 doporučené očekávané výstupy  pro základní vzdělávání ve smyslu metodické podpory pedagogům. Upozorňuje zároveň na přesahy mezi tematickými  okruhy,  jednotlivými průřezovými tématy a  umožňuje  snazší  implementaci  do konkrétního předmětu (tedy i dějepisu).

 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf  (s. 68 -76)

Klíčová slova: Mediální výchova; očekávané výstupy; implementace; dějepis; Předmět: Historie Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Vloženo: 11.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=