UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Které informační zdroje lze doporučit pro mediální výchovu v dějepise?

Aktuální nabídka je poměrně rozsáhlá, je vhodné  spíše výběrově upozornit zejména:

z  internetových zdrojů

na  portál FSV UK Mediální gramotnost a mediální výchova www.medialnigramotnost.cz výchozí zdroj pro zájemce o problematiku mediální výchovy,obsahuje  volně přístupné metodické náměty do výuky. Podobně portál Pedagogické fakulty Ostravské univerzity http://mediator.osu.cz/.

tištěných zdrojů:

LABISCHOVÁ, D.: Didaktická média ve výuce dějepisu. Ostrava: PdF OU 2008, 96 s.

LABISCHOVÁ, D.: Vybraná didaktická média a jejich místo ve výuce

dějepisu. In BENEŠ, Z. – GRACOVÁ, B. – PRŮCHA, J. a kol.: Učebnice dějepisu

– teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha: MŠMT 2009, s.

45–53.

LABISCHOVÁ, D.– GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: FF OU 2008.

ČINÁTL, K. – PINKAS, J. a kol.: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů  2014.

 

Klíčová slova: informační zdroje; mediální výchova; výuka dějepisu; didaktická média; Předmět: Historie Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Vloženo: 9.1.2015 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=