UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Nebudou při uplatnění filmu v dějepisné výuce porušena autorská práva?

 Vhodné řešení představuje pojetí tzv. citace. Citovat lze jakékoliv dílo, tedy nejen text, ale kupříkladu i ilustraci, fotografii nebo i audiovizuální záznam. Následující řádky vycházejí z formulací autorského zákona  a stanoviska odboru autorského práva MKČR:

 Právní úprava citací je formulována v Zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (…)  mj. takto:

§ 31 (AZ) Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

-  užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

- užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, … a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen…

 

MKČR:

     Ve školské praxi užití jakéhokoli audiovizuálního materiálu pro potřeby výuky nepodléhá omezením autorského zákona, pod podmínkou, že bude  podloženo dalšími metodickými a didaktickými postupy.  Užitím díla se musí sledovat určitý cíl výuky – samotné užití díla nemůže být jediným cílem.

 

Klíčová slova: film; dějepisná výuka; autorská práva; Předmět: Historie Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Vloženo: 8.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=