UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak mám individualizovat při tak vysokém počtu dětí?

Individualizace znamená podle autorů Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2013) diferenciaci výuky. Pro předškolní vzdělávání to znamená širokou nabídku činností, ze které mohou děti vybírat. Tak se přirozeně stává, že jsou řízené činnosti organizovány skupinově. Tímto způsobem pracuje důsledně program Začít spolu, který připravuje (polo)řízené činnosti do tzv. center aktivit. Tato centra odpovídají konceptu mnohočetné inteligence (Gardner, 1999).

Organizovat vzdělávání prostřednictvím skupinových činností je v souladu s požadavky individualizovaného vzdělávání podle RVP PV. Tato organizace je ve vyšším počtu dětí více žádoucí než u nižšího počtu dětí, neboť lze předpokládat, že může lépe uspokojit potřeby jednotlivých dětí než činnost hromadná.

Vyšší počet dětí ve třídách s sebou nese vyšší nároky na práci učitelky při zaznamenávání individuálních vzdělávacích pokroků u jednotlivých dětí. To je však jen jedna ze součástí individualizace. Ne však ta zásadní.

Klíčová slova: individualizace, skupinové činnosti, mnohočetná inteligence. Předmět: Mateřská škola a první stupeň ZŠ Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vloženo: 11.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=