UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak spolu souvisí výchovné složky a vzdělávací oblasti?

Při dpovědi na tuto otázku můžeme vyjít z RVP PV, který hovoří o tom, že je třeba "uplatňovat integrovaný přístup". Znamená to nerozlišovat jednotivé vzdělávací oblasti a nabízet dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Jinými slovy to znamená propojovat vzdělávací oblasti v jendotlivých činnostech. Typy činností souvisí s "typy intleligence" - děti z nich vybírají a volí podle svých dispozic. Mohou tak rozvíjet kompetence prostřednictvím těch činností, které jsou jim blízké. Proto je potřeba, aby se v každé činnosti odrážely všechny vzdělávací oblasti, neboť ty jsou základem rozvoje kompetencí. 

Klíčová slova: vzdělávací oblasti, typy činností, výchovné složky Předmět: Mateřská škola a první stupeň ZŠ Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vloženo: 11.12.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=