UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Co je Evropské jazykové portfolio a co žákům přinese jeho používání?

Evropské jazykové portfolio (dále také EJP) je materiál, který byl vyvinut Radou Evropy k podpoře autonomního učení se. To znamená učení se, které žák spolu s vyučujícím plánuje, pozoruje a vyhodnocuje. Stává se tak partnere učitele a přebírá lépe spoluzodpovědnost za výsledky svého učení. V tomto materiálu lze najít tři části:

- Jazykový pas (podobně jako cestovní pas obsahuje základní údaje o majiteli portfolia a také o jeho dosahované jazykové úrovni) + údaje o tom, jaké jazyky a kde, příp. jak dlouho se žák tyto jazyky učil.

Jazykový životopis (vypovídá o procesu učení a umožňuje žákům se v jazycích hodnotit podle připravené tabulky, která obsahuje mezinárodně platné popisy= deskriptory.)

- Sbírku prací a dokumentů ( která obsahuje vlastní dokaldy o učení se cizím jazykům, tyto materiály lze různě přeskupovat a porovnávat).

EJP můžeme označit jako průvodce vlastním učením. 

Klíčová slova: Evropské jazykové portfolio - představení Předmět: Německý jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D. Vloženo: 29.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=