UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Jak pracovat se sebehodnocením pomocí Evropského jazykového portfolia?

Instrument, který podporuje autonomní učení se jazykům, nazvaný Evropské jazykové portfolio (dále jako EJP), byl vytvořen v mnoha verzích v různých zemích Evropy. Jeho zavádění do praxe však stále naráží na různé nejistoty a v této souvislosti se vynořuje řada dotazů z řad vyučujících. Nejčastější otázky jsme se pokusili v tomto textu zodpovědět (opíráme se přitom také o názory předního didaktika pro výuku cizích jazyků,  prof. Krumma)

Co je EJP?

"Je to malá věc, ale velká myšlenka". Portfolio obecně je sbírka prací v určitém oboru, jazykové portfolio je sbírkou Vašich jazykových výkonů, popisů a úvah o způsobu učení se a prezentací Vaši cesty za cizojazyčnou kompetencí (schopnostmi a dovednostmi v cizích jazycích). Je Vašim majetkem a doporučujeme ho průběžně doplňovat o nové doklady Vašeho učení se různým cizím jazykům. 

Jak se liší EJP od jiných portfolií?

Pedagogická portfolia jsou sbírkou prací a dokladů o učení. EJP má takovou část také, nazývá se Dossier. Kromě této části však EJP má také dvě další specifické části, nazvané jazykový pas a jazykový životopis.

Jak lze využít jednotlivé části portfolia?

V  části Dossier si majitel shromažďuje své nejlepší práce. Starší práce může nahrazovat novějšími a tak svou sbírku aktualizovat. Z této sbírky by mohl každý poznat, kde se majitel portfolia pohybuje na "mapě poznání" v různých jazycích. Vložené práce jsou neoficiálními doklady, ale lze vkládat také diplomy z jazykových zkoušek a kurzů a certifikátová osvědčení.

V části Jazykový pas jsou záznamy o majiteli, které ho sumativním způsobem charakterizují. Informace o tom, jaké jazyky se učí a používá, jaké evropské úrovně v nich dosahuje. Informace vyplňuje majitel, ale i jeho vyučující. 

V části Jazykový životopis si majitel zaznamenává své úvahy, jak se učí, jaké jazyky se učí a používá a co se už naučil, jak mu to jde a co mu při učení pomáhá.  

 

V jakém jazyce se má EJP vyplňovat?

Do určité jazykové úrovně (A2) není vhodné s portfoliem pracovat v cílovém jazyce (cílových jazycích), tedy v cizích jazycích. Ten, kdo se má hodnotit například v části Jazykový životopis, se pokouší číst a posuzovat, zda  umí nebo ještě ne to, co obsahují předem formulované popisy jazykových výkonů, které každé EJP obsahuje. Tyto popisy byly vytvořeny tak, aby uživatelé portfolia (EJP) mohli o svých dovednostech v cizích jazycích přemýšlet a rozhodovat se, jestli jejich používání jazyka odpovídá těmto popisům. V němčině se jim říká Kann-Beschreibungen. Jazyková úroveň popisů často překračuje úroveň A2, proto se doporučuje pracovat s cizojazyčnými formulacemi až od úrovně B1.

Klíčová slova: sebehodnocení, jazyková úroveň podle SER Předmět: Německý jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D. Vloženo: 4.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=