UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Je možné s hodnotit a pracovat s popisy jazykových úrovní přímo v jazyce, který se učíme?

Popisy (deskriptory) jsou po jazykové stránce často pro žáky obtížné. Proto se doporučuje pracovat s cizojazyčnými formulacemi těchto popisů až od úrovně B1, protože do této úrovně přesahuje jejich jazyková obtížnost schopnost žáků jim rozumět. Některé zjednodušené formulace popisů můžeme ale zkusit s žáky používat již na úrovni A2 (např. pro mluvení: "Ich kann Essen und Getränke bestellen." nebo pro psaní: "Ich kann einfache Sätze schreiben und mit Wörtern wie "und", aber", "weil", "denn" verknüpfen.").

Klíčová slova: formulace deskriptorů v EJP Předmět: Německý jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D. Vloženo: 4.11.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=