UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Je smysluplné používat portfolio také u slabších žáků nebo je určeno jen pro dobré žáky?

Díky podrobným popisům jazykových výkonů můžeme měřit pokrok v učení také u slabších žáků. Práce a hodnocení s portfoliem právě pro tyto žáky může znamenat povzbuzení, případně zvýšení pozitivní motivace pro učení se cizím jazykům, protože žáci porovnávají své výkony s různým časovým odstupem a tak vidí lépe, že udělali pokrok, v portfoliu neporovnávají své výsledky učení s jinými žáky. Samozřejmě k porovnání výsledků sebehodnocení dochází ve skupině, ale i tak žák může sledovat, v čem se sám zlepšil, srovnat tyto výsledky se svýmí plány a individuálně formulovanými cíli. Také může sledovat, které trategie učení (postupy a techniky učení) se mu lépe osvědčili. V portfoliu jsou k těmto úvahám k dispozici tabulky a podnětné otázky.

Klíčová slova: sebehodnocení slabších žáků Předmět: Německý jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D. Vloženo: 29.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=