UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Kde, kdy a jak často mají žáci s EJP pracovat?

Práce s portfoliem by měla být samostatná (autonomní) a podporovat odpovědnost za vlastní učení. Tyto cíle jsou ale pro většinu žáků zpočátku vzdálené a žáci musí být za pomoci vyučujících na tuto cestu, k tomuto vnímání vlastního učení se, dovedeni vyučujícími. Práce s portfoliem by měla ovlivňovat celý proces učení se ve škole i doma. Ve škole může vyučující spolu s žáky formulovat cíle krátkodobé i dlouhodobější, těmto cílům přizpůsobit domácí přípravu a podporovat žáky v hledání vlastních cest ke zvládnutí společně stanovených cílů. S vlastním portfoliem konkrétně  ale většinou pracujeme ve fázi porovnávání výsledků učení s formulovanými popisy jednotlivých dovedností a úrovní (například děláme záznamy v tabulkách pro sebehodnocení) nebo si do něho vkládáme doklady našeho učení, případně sledujeme, jak se učíme. Takové činnosti se doporučují dělat nejdříve společně s celou třídou za vedení vyučujícího, doma tyto úkoly dokončit nebo zpracovávat například adekvátní cvičení a úkoly k daným popisům v části pro sebehodnocení. Zpočátku je míra vedení vyučujících vyšší, později žáci pracují individuálně a mohou si zaznamenávat do portfolia, že již umí něco nového, také samostatně.  Obecně lze říci, že takové záznamy je dobré dělat vždy po skončení lekce nebo nějakého tématu, nejméně jednou za měsíc.

Klíčová slova: frekvence využití portfolia při učení se, záznamy do portfolia Předmět: Německý jazyk a literatura Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D. Vloženo: 29.10.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=