UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Za posledních několik let přibývala témata do RVP VkO (ochrana státu, ochrana za mimořádných událostí, finanční gramotnost apod.), ale hodinová dotace se nezvedla. Uvažuje MŠMT o přidání aspoň jedné hodiny nebo o odebrání některých témat?

Otázka by měla být směřována spíše na MŠMT, nicméně vyjádřím alespoň své stanovisko. Přikláním se k názoru, že při větším  rozšiřování obsahů  tematických okruhů, u VkO se jedná zejména o finanční gramotnost, by měla být zvýšena i jejich minimální časová dotace. Zdálo by se to logické, při nárůstu obsahu předmětu je potřebné zvýšit i jeho časovou dotaci. Samozřejmě je možné využít disponibilní časovou dotaci, například vyčleněním daného obsahu a vytvořením nového předmětu.

Klíčová slova: Výchova k občanství, RVPZV Předmět: Občanská výchova Kategorie: FAQ
Autor: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, DiS. Vloženo: 13.11.2014 Zobrazeno: x
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=